is een praktijk voor individuele coaching op basis van lichaamsgerichte beeldende therapie door Annemarie Hendriksen.
Ook worden er cursussen gegeven "Focussen, de kracht van innerlijk luisteren", waarbij het gelijknamige boek van Erna de Bruijn als leidraad gebruikt wordt.
Annemarie maakt ook beeldend werk.

Naast haar werk als beeldend kunstenaar heeft Annemarie zich in de jaren tachtig toegelegd op herwaarderings- counselen, vanaf de jaren negentig is ze tevens beeldend therapeut. Sinds 2004 heeft ze zich toegelegd op het focussen.
Het unieke aan de praktijk is dat de focus-methodieken worden gecombineerd met beeldende middelen.
Waarbij het focussen erop gericht is om zonder oordeel te onderzoeken wat er in jezelf leeft, het beeldend werken kan dit zichtbaar maken.

Focussen biedt een handvat om van binnen te onderzoeken wat er in je leeft en op een creatieve manier om te gaan met deze woelige wereld.
Voor meer info over focussen: www.focussen.info.

Waarom vind ik Focussen belangrijk?

Het is mijn levenshouding geworden. Regelmatig Focussen leidt tot wezenlijke persoonlijke verandering. Het blijft inspireren. In 2004 ontdekte ik het Focussen en sindsdien pas ik het toe in mijn leven en werk als creatief therapeut, coach en beeldend kunstenaar. Er zijn in het focussen als methodiek zoveel prachtige vragen en suggesties beschikbaar. Er is een wereldwijd netwerk van mensen die zich het Focussen eigen hebben gemaakt! Hun ervaringen houden het focussen levend.

Annemarie Hendriksen
Het oog van de schildpad